Кога се менува само екран или стакло?

Кога се менува само екран или стакло?

Промена на стакло се врши кога е направена минимална штета на екранот и телефонот притоа нормално работи т.е. екранот има јасна слика.

Среќа во несреќа е кога само стаклото е малку напукнато и тогаш нема потреба да го менувате комплетно целиот екран.

На овој начин вие го задржувате оригиналниот екран ( боите и сликата си остануваат исти ) и ви се менува само предното стакло.

Кога се менува само екран или стакло?

Втора добра причина е секако цената, која е многу повтина од промена на комплетно нов оригинален екран.

Постапката за промена на стакло е малку поспецифична и временски подолга од промена на екран.

На пример, екран се менува за 30 минути додека за промена на стакло потребни се 8-16 часа од кои минимум 8 часа се потребни да се исуши лепакот помеѓу новото стакло и стариот оригинален екран.

Промена на екран се врши во случај кога:

  • на дисплејот има мртви пиксели
  • екранот трепка
  • нема слика на целиот екран
  • на екранот има хоризонтални или вертикални линии
  • и друго

Прочитај за: Продажбата на Samsung Galaxy S22 ќе биде помала од целта за продажба од 30 милиони, а преклопните уреди исто така опаѓаат